Minggu, 23 September 2012

Ijasah dan Sanad Maulid al-Barzanji

Ijasah dan Sanad Maulid al-Barzanji 

 

 

Maulid Barzanji merupakan kitab yang memuji dan menceritakan kehidupan Rasulullah Saw., selalu dibaca dan dilantunkan orang ketika datangnya bulan Rabi`ul Awwal di berbagai daerah dan negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapura dan Thailand. Maulid Barzanji sangat terkenal dan populer di Asia Tenggara, bahkan di sebagian tempat Maulid Barzanji dibaca ketika acara perkawinan, acara khitanan, dan acara-acara lainnya.
Kitab Maulid Barzanji diserang dan diperangi oleh sebagian orang yang menganggap acara Maulid Nabi Muhammad Saw. adalah salah satu perbuatan bid`ah, tetapi permasalahan ini adalah masalah khilafiyah yang kebanyakkan umat islam berpegang teguh dengan bolehnya mengadakan Maulid Nabi selama acara tersebut tidak terdapat unsur atau hal-hal yang haram dan dilarang oleh Allah Swt. dan Nabi Saw.
Maulid Barzanji adalah karangan dari seorang ulama besar terkemuka di masa beliau, telah berhasil memberikan jasa dan peninggalan yang berharga bagi umat islam. Nama lengkap pengarang Barzanji adalah Sayyid Ja`far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Abdurrasul al-Barzanji al-Madani asy-Syafi`i.
Beliau dilahirkan di kota Madinah. Beliau berasal dari golongan ulama besar yang memiliki keilmuan yang tinggi, dan dari keturunan Rasulullah Saw. Beliau memiliki sifat yang soleh dan penyantun, suka menolong orang lain, rajin beribadah dan beramal soleh.
Syeikh Muhammad Khalil al-Muradi pengarang kitab Silku ad-Durar memuji beliau dengan ungkapan sebagai berikut:  “Beliau seorang Syeikh yang mulia lagi alim, satu-satunya orang yang hebat di dalam segala bidang ilmu, Mufti madzhab Syafi`iyyah di kota suci Madinah.” Selanjutnya Syeikh Muhammad Khalil al-Muradi memuji lagi: “Beliau hebat di dalam berpidato dan membuat karangan, sehingga beliau menjadi seorang Imam dan Khatib Masjid Nabawi, dan beliau juga seorang tenaga pengajar di Masjid Nabawi. Menulis berbagai macam kitab yang bermanfa`at dan karangan yang indah.”
Beliau meninggal dunia pada tahun 1177 hijriyyah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Silku ad-Durar. (Lihat dalam Silku ad-Durar fi A`yani al-Qarni ats-Tsani ‘Asyar juz 13 halaman 2 karangan Syeikh Muhammad Khalil al-Muradi al-Hanafi, terbitan Dar Sodir Bairut, cetakkan pertama tahun 1422-2001).
Sanad kepada Imam Ja`far al-Barzanji adalah, berkata al-Ustadz Muhammad Husni Ginting bin Muhammad Hayat Ginting al-Langkati: “Saya meriwayatkan kitab Maulid Barzanji dari Syeikh Saya al-Alim as-Syeikh Ahmad Damanhuri bin Arman al-Banteni (w. 1426 H), beliau meriwayatkan dari gurunya al-Allamah al-Muhaddits ast-Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi at-Tunisi al-Madani (w. 1368 H), beliau meriwayatkan dari al-Allamah Syeikh Sayyid Ahmad bin Ismail al-Barzanji Mufti madzhab Syafi`i di Madinah, beliau meriwayatkan dari ayahandanya Sayyid Ismail bin Sayyid Zainal Abidin al-Barzanji, beliau meriwayatkan dari ayahnya al-Allamah Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Muhammad Abdul Hadi al-Barzanji, beliau meriwayatkan dari ayahandanya al-Allamah Sayyid Muhammad Abdul Hadi al-Barzanji, beliau meriwayatkan dari pamannya al-Allamah al-Faqih Syeikh Sayyid Ja`far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim al-Barzanji pengarang kitab Maulid al-Barzanji.”
Saya (al-Ustadz Muhammad Husni Ginting bin Muhammad Hayat Ginting al-Langkati) al-Faqir al-Langkati mengijazahkan sanad khusus ini bagi siapa saja yang ingin menerimanya, semoga berkat dan kita termasuk orang yang menyampaikan ilmu dan amanat kepada umat islam.
Zaqaziq, Syarqia Mesir 12 Rabi`ul Awwal 1432 H.

Tidak ada komentar:

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"PERADABAN BARU ISLAM (FITRAH MANUSIA)"

Seaching Blog