Sabtu, 12 Februari 2011

Hb. Abdul Rahman Bukit Duri

Habib Abdur Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Seggaf rahimahUllah adalah seorang ulama dan waliyUllah yang dilahirkan di Cimanggu, Bogor pada tahun 1908. Beliau yang mesra dengan dipanggil sebagai "walid", adalah seorang anak yatim yang miskin di mana ayahanda beliau al-Habib Ahmad as-Seggaf wafat ketika beliau masih kecil. Namun kemiskinan tidak menghalang beliau untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menguasainya. Beliau menimba ilmu di Jami`at al-Khair, di samping dengan para ulama di tempatnya. Antara guru beliau adalah Habib 'Abdullah bin Muhsin al-'Aththas (Habib Keramat Empang Bogor), Habib 'Alwi bin Thohir al-Haddad (mantan Mufti Johor), Habib 'Alwi bin Muhammad bin Thohir al-Haddad, Habib 'Ali bin Husain al-'Aththas (Habib Ali Bungur), Habib 'Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi (Habib Ali Kwitang), KH Mahmud Betawi dan KH 'Abdullah bin Nuh, rahimahumUllahu jami`an.

Habib 'Abdur Rahman mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada ilmu. Beliau sanggup menjalani perjalanan yang jauh dan sukar semata-mata untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Semasa menuntut ilmu, Habib Abdur Rahman sangat tekun dan rajin, itulah sebabnya beliau mampu menyerap ilmu yang diajarkan guru-gurunya. Ketekunannya yang luar biasa menjadikan beliau menguasai semua bidang ilmu agama. Justru itu, beliau amat disayangi para gurunya dan menjadi kebanggaan mereka.

Setelah mencapai usia dewasa, Habib Abdur Rahman diberi kepercayaan menjadi tenaga pengajar di madrasahnya. Disinilah bakat dan keinginannya untuk mengajar semakin menyala. Beliau menghabiskan waktunya untuk mengajar. Dan hebatnya, Habib Abdur Rahman ternyata tidak hanya piawai dalam ilmu-ilmu agama, tapi bahkan juga pernah mengajar atau lebih tepatnya melatih bidang-bidang yang lain. Belakangan beliau berpindah ke Bukit Duri dan berbekal pengalaman yang luas, beliau pun mendirikan madrasah sendiri yang dinamakan Madrasah Tsaqafah Islamiyyah, yang hingga sekarang masih ada di Bukit Duri, Jakarta.

Sebagai ulama sepuh yang sangat alim, beliau sangat disegani dan menjadi contoh tauladan. layak diteladani. Selain gigih mendidik dan mengajar, beliau juga produktif menulis. Kitab-kitab karyanya tidak sebatas satu macam ilmu agama, melainkan juga mencakup berbagai macam ilmu, mulai dari Tauhid, Tafsir, Akhlaq, Fiqih hingga Sastra. Bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi juga dalam bahasa Melayu dan Sunda yang ditulis dengan huruf Arab - dikenal sebagai huruf Jawi atau pegon. Antaranya karya beliau adalah:-
(i) Hilyatul Janan fi Hadyil Qur`an;
(ii) Safinatus Sa`id;
(iii) Misbahuz Zaman;
(iv) Bunyatul Ummahat;
(v) Untaian Syair Bunga Melati;
dan lain-lain lagi.
Pada hari Isnin 7 Rabi`ul Awwal 1428H / 26 Mac 2007, Habib 'Abdur Rahman telah kembali ke rahmatUllah dalam usia sepuh. Dan keesokan harinya jenazah beliau diiringi lautan pelayat d dikebumikan di belakang makam guru beliau, Habib 'Abdullah bin Muhsin al-'Aththas. Moga rahmat Allah sentiasa dilimpahkan atas beliau ... al-Fatihah.


************************************************
Cuplikan dari "Untaian Syair Bunga Melati".

Puji dan syukur Lillahi Akbar
Atas nikmatnya kecil dan besar
Sholawat akmal beserta salam
Di atas Nabi Pelita Alam

Dan atas keluarganya Nabi
Fathimah, Hasan, Husein dan Ali
Dan turunannya Hasan dan Husein
Hingga kiamat beserta Qur`an

Sebelum sesuatu terjadi
Allah jadikan cahyanya Nabi
Allah jadikan dari cahya-Nya
Nur Nabi Muhammad kekasih-Nya

Dan segenap para Nabi
Dijadikan dari cahaya Nabi
Demikian pun Arsy dan Kursi
Loh, Qalam, Syurga, Bidadari

Dan langit, bumi, bulan dan bintang
Dan matahari yang sangat terang
Dan lain-lain makhluknya Rabbi
Asal mula dari cahaya Nabi

Jika tak kerna wujudnya Nabi
Tak ada Syurga dan Bidadari
Tak ada Arsy, Loh dan Qalam
Tak ada Kursi tak ada alam

Tak ada dunia, langit dan bumi
Tak ada bulan, bintang dan matahari
Tak ada malam, tak ada siang
Tak ada gelap, tak ada terang

Tak ada manusia dan hewan
Tak ada emas, perak, intan, berlian,
Seluruh itu Allah siapkan
Kerna Nabi akan dizahirkan

Dizahirkan Nabi kerna rahmat
Bagi seluruh alam dan umat

Tidak ada komentar:

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"PERADABAN BARU ISLAM (FITRAH MANUSIA)"

Seaching Blog