Jumat, 09 Juli 2010

Pohon Yahudi.. Al-Gharqad

Hadist Imam besar Muslim ra dari Abi Hurairah ra sesungguhnya Rasullah saw bersabda “Tidak akan bangkit hari Kiamat kecuali orang Islam memerangi Yahudi dan membunuh mereka sampai sampai mereka bersembunyi di belakang batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon tadi berkata: Wahai muslim ini dibelakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia kecuali pohon Al-gharqad sesungguhnya pohon itu adalah pohon orang yahudi

pohon-gharqad 
Pohon ini ditanam hampir disetiap rumah di Israil. Jelasnya, mereka atau Yahudi mempercayai betul hadith ini..

Hasan Husen Assagaf .

1 komentar:

dedi mengatakan...

Yahudi dan sekutunya Dajjal wajib di musnahkan dimuka bumi Rahmatan Lil Alamin.
Mereka telah mengakibatkan kerusakan di bumi dan menyegsarakan serta membantai kaum Muslim maupun sebagaian darinya Kristen.

Kami, senantiasa bertekad memerangi dan membunuh mereka itu, karena mereka idak pantas hidup di bumi RAhmatan Lil alamin.

Salam,
Dedi Meusaho

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"PERADABAN BARU ISLAM (FITRAH MANUSIA)"

Seaching Blog