Selasa, 06 Juli 2010

Intan Terpilih

Syaikh al-'Alim al-'Allaamah as-Sayyid Ishaq bin 'Aqil bin Hasyim bin Muhammad bin 'Ali bin Hasyim bin 'Ali bin al-Husain bin 'Ali bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Abdullah bin Sa`id bin Ahmad bin Daud bin 'Ibaad bin 'Ali bin 'Azuz yang bersambung nasab dengan al-Imam Hasan bin Amirul Mu'minin 'Ali radhiyaAllahu 'anhum ajmain adalah antara ulama Makkah yang tersohor kealimannya. Beliau dilahirkan dalam bulan Rabi`ul Awwal tahun 1330H di Makkah al-Mukarramah.

Beliau menghafal al-Quran dari usia kecil lagi dan pada tahun 1336H beliau memasuki Madrasah al-Falah sehingga tahun 1347H. Selain pembelajaran secara formal di al-Falah, beliau tidak ketinggalan belajar dengan para ulama yang mengajar dalam Masjidil Haram. Di antara guru-guru beliau adalah Syaikh Ahmad Naadhirin, Syaikh Muhammad Isa Rawwas, Syaikh Muhammad al-'Arabi at-Tabaani, Syaikh Muhammad Yahya Aman, Syaikh Muhammad Fudah, Syaikh Muhammad 'Athorid, Syaikh Abdul Wahhab Asyi, Syaikh Muhammad Amin Suwaid, Syaikh 'Umar BaJunaid, Syaikh 'Umar Hamdan al-Mahrasi dan ramai lagi rahimahumUllah ajma`in. Beliau mengabdikan hidupnya untuk ilmu dengan mengajar di Madrasah al-Falah dan pernah menjadi mudirnya dan pernah menjawat berbagai jawatan penting. Beliau mempunyai berbagai karya di antaranya:-
  1. al-Qawl al-Wajiid fi Tanzih Allah ta`ala an at-tasybih;
  2. I'laam al-Muslimin bi 'Ishmatin Nabiyyin;
  3. Da'f Syubuhaat al-Maani`iin lit Tawassul;
  4. al-Ittiba' wal Ibtidaa';
  5. al-Hujjajul Waadhihaat fi Najaatil Abawain wal Ajdaad wal Ummahaat;
  6. Masyru`iyyah az-Ziyyaarah;
  7. ar-Rawdh an-Nadhir min mawlid as-Siraj al-Munir SAW;
Beliau wafat di Makkah pada bulan Sya'ban 1415H dan jenazahnya dibawa ke Madinah al-Munawwarah untuk disemadikan di Jannatul Baqi' sebagaimana wasiat beliau. Moga Allah mencucuri rahmat dan kasih sayangNya sentiasa ke atas roh beliau dan leluhurnya serta sekalian ulama kaum Muslimin. ... al-Fatihah.

Dalam karya beliau "al-Hujjajul Waadhihaat fi Najaatil Abawain wal Ajdaad wal Ummahaat" beliau menulis dengan hujah - hujah yang kuat akan satu penjelasan bahawa kesemua datuk - datuk Junjungan Nabi SAW sejak Baginda Adam AS sehinggalah ayahanda baginda Sayyidina 'Abdullah RA dan nenda-nenda Junjungan Nabi SAW sejak Siti Hawa RA sehinggalah bonda baginda Siti Aminah RA adalah semuanya manusia-manusia pilihan yang beriman dan mentauhidkan Allah SWT. Dalam karya tersebut, beliau menyatakan bahawa hujjah yang leluhur Junjungan ini sebagai mukmin dan muwahhid adalah hujah yang terkuat bagi menyatakan keselamatan mereka dari azab Allah ta`ala, tanpa memerlukan kepada alasan yang mereka ini ahlul fatrah atau alasan yang ayah bonda Junjungan SAW telah dihidupkan sebentar untuk menyatakan keimanan mereka. Silalah tuan-tuan yang budiman tolonglah telek akan segala ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits mulia yang tuan kutaib tersebut kemukakan, sebelum tuan-tuan nak berkata sesuatu mengenai leluhur Junjungan Nabi SAW.

Ese kat sini tiadalah bercadang untuk menjelaskan segala nash tersebut yang telah sedia jelas dijelaskan dalam kutaib tersebut sejelas-jelasnya. Cuma di sini untuk mengambil suatu faedah, ese nukilkan khulasah yang diberikan oleh Khatimatul Muhaqqiqin Imam Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki rahimahUllah yang menyatakan:-

"Segala hadits adalah jelas lafaz dan maknanya menyatakan bahawa segala bapa-bapa dan ibu-ibu Junjungan Nabi SAW sehinggalah kepada Nabi Adam AS adalah manusia-manusia pilihan lagi mulia dan bahawasanya segala ibu baginda adalah wanita-wanita yang suci. Dan orang kafir tidak disebut pada haknya sebagai orang pilihan, tidak juga sebagai orang yang mulia dan tidak juga sebagai orang yang suci, bahkan orang kafir itu najis (yakni i'tiqad dan pegangan mereka)." [Jadi jika dikatakan bahawa para leluhur Junjungan Nabi SAW adalah manusia pilihan, maka semestinya mereka adalah orang-orang yang beriman dan mentawhidkan Allah, bukannya orang-orang kafir atau musyrik.]
Allahu ... Allah, sungguh Junjungan Nabi SAW itu intan terpilih dari segala rupa macam intan dan permata bernilai tinggi di sisi Rabbul Izzati. Moga kita sekalian dikumpulkan bersama baginda dan para leluhur baginda dalam syurga tertinggi di bawah naungan Ilahi.

يا رسول الله....... لي الشفاعة

Tidak ada komentar:

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"MAJELIS RASULULLAH SAW"

"PERADABAN BARU ISLAM (FITRAH MANUSIA)"

Seaching Blog